Visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų prieinamumo ir plėtros  Lietuvoje galimybių studija

Higienos instituto Psichikos sveikatos centro užsakymu atlikta Visuomenės ir specialistų savižudybių prevencijos mokymų prieinamumo ir plėtros  Lietuvoje galimybių studija, kurioje pateikta visuomenės ir specialistų mokymų savižudybių prevencijos srityje sistemos Lietuvoje analizė bei rekomendacijas dėl mokymų kokybės, efektyvumo ir aprėpties užtikrinimo bei stebėsenos Lietuvoje. 

Savižudybių prevencijos mokymų studijos santrauka
Feasibility study on the accessibility and development of suicide prevention training for the public and professionals in Lithuania
Savižudybių prevencijos mokymų studijos pristatymas


Atnaujinimo data: 2024-01-24, 15:35:47