Apžvelgtos nepageidaujamų įvykių stebėsenos šalyje aktualijos

2022 11 10

Lapkričio 8 d. įvyko nuotolinis seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsenos Lietuvoje aktualijos“, kurį organizavo Higienos institutas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija. Tai jau ketvirtas seminaras nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) tema, kurį rengia Higienos institutas.

Seminare dalyvavo daugiau nei 220 sveikatos priežiūros specialistų: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, administratorių, medicinos auditorių ir kitų specialistų, vykdančių NĮ stebėseną.

Seminarą atidarė ir sveikinimo kalbą pasakė sveikatos apsaugos viceministrė prof. Danguolė Jankauskienė.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė kalbėjo apie 2021 m. NĮ stebėsenos duomenis. NĮ skaičius Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) nuo 2019 m. nežymiai didėja – kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 3 000 NĮ. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio naudotojais šiuo metu yra 326 ASPĮ, tai yra šiek tiek daugiau nei praėujusias metais (316 naudotojų). Naujų ASPĮ (ypač ambulatorinių) įsijungimo į NĮ stebėseną tempai išlieka lėti.  Net du trečdaliai ASPĮ, kurios naudojasi informacine sistema, 2021 m. neužregistravo nei vieno NĮ.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė pristatė Higienos instituto atlikto tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti veiksnius, turinčius įtakos NĮ registravimui, rezultatus.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnybos Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Rimantas Gagys pateikė dažniausius ASPĮ nustatomus pažeidimus vertinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

LSMU Kauno ligoninės vyriausiasis medicinos auditorius Romualdas Mačionis pasidalijo savo ligoninės NĮ valdymo ypatumais ir patirtimi bei atkreipė dėmesį į naujus iššūkius ir perspektyvos tobulinant Nepageidaujamų įvykių registrą LSMU Kauno ligoninėje.

Respublikinės Šiaulių ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Sigita Klimavičienė papasakojo apie NĮ situaciją Šiaulių ligoninėje, pristatė ligoninės NĮ stebėsenos rezultatus ir apžvelgė ateities perspektyvas.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Evelina Navikonytė supažindino su NĮ duomenų kokybe, dažniausiomis klaidomis bei NĮ stebėsenos pasikeitimais nuo 2023 m. sausio 1 d., kai įsigalios Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo naujausi pakeitimai.

Diskusijos, kurią moderavo dr. Virginija Kanapeckienė, metu pranešėjai atsakė į dalyvių klausimus.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė mob. + 370 649 51 350 ar el. paštu [email protected].

Skaityti pranešimai

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos 2021 metų duomenys (atsiųsti)
dr. V. Kanapeckienė, Higienos institutas

Veiksniai, turintys įtakos nepageidaujamų įvykių registravimui – tyrimo rezultatai (atsiųsti)
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas

Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė – dažniausi pažeidimai (atsiųsti)
Rimantas Gagys, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba

Nauji iššūkiai ir perspektyvos tobulinant Nepageidaujamų įvykių registrą LSMU Kauno ligoninėje (atsiųsti)
Romualdas Mačionis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Nepageidaujamų įvykių duomenų kokybė ir stebėsenos pasikeitimai nuo 2023 m. (atsiųsti)
Evelina Navikonytė, Higienos institutasSkelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
2024 07 12
Skelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
2024 07 12
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
2024 07 11
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
2024 07 09
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
2024 06 27
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
Karščio metu saugokime savo sveikatą
2024 06 26
Karščio metu saugokime savo sveikatą
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
2024 06 25
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
2024 06 25
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
2024 06 21
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai

Atnaujinimo data: 2023-09-10 12:43:08