Higienos instituto atstovas dalyvavo šeštajame Vandens ir sveikatos protokolo šalių pasitarime

2022 11 21

Lpkričio 16–18 d. Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) įvyko Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo šalių šeštasis pasitarimas. Šio renginio organizatorius – Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ir Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos jungtinis sekretoriatas. Tokie  pasitarimai vyksta kas trejus metus.

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras (HI SSC), kuris yra atsakingas už Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje, dalyvavo sudarant delegaciją, atstovausiančią mūsų šaliai, ir pasirengiant Lietuvos pasiekimų ir pozicijų pristatymui pasitarime. HI SSC Aplinkos sveikatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Šliachtič, vykdanti Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės sekretoriaus ir kontaktinio asmens funkcijas Lietuvoje, buvo paskirta mūsų šalies delegacijos vadovo pavaduotoja.

Delegacijos misija buvo atsiskaityti už Vandens ir sveikatos protokolo nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje, dalyvauti svarstant su vandeniu, sanitarija, higiena ir sveikata susijusius klausimus, aptarti ateinančių metų veiklos programą ir balsuoti už priimamus sprendimus.

Per pasitarimą vyko Biuro (prezidiumo) pirmininko, narių ir pasitarimo pirmininko rinkimai bei patvirtinta Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo 2023–2025 m. programa. Taip pat surengta specialioji aukšto lygio sesija tema – „Vandens ir sveikatos protokolas ‒ vandens, sanitarijos, higienos, sveikatos atsparumo ir sveikatos paslaugų stiprinimo įrankis klimato kaitos ir pandemijos metais“. Sesijos interaktyvioje, moderuojamoje diskusijoje visų šalių delegatai pakviesti pristatyti savo pozicijas. Pirmenybė teikta aukšto lygio pranešėjams: ministrams, viceministrams, valstybės sekretoriams, nuolatiniams sekretoriams ir agentūrų vadovams.

Lietuvos delegacijos pranešime akcentuota per COVID-19 pandemiją įgyta patirtis teikiant pirmenybę nacionaliniams vandens, sanitarijos, higienos ir sveikatos (WASH) veiksmams bei galimybėms veiksmingai reaguoti į pandemiją, atsigauti po jos ir užkirsti kelią būsimiems protrūkiams. Renginyje pristatyti Vandens ir sveikatos protokolo pasitarimo darbotvarkės klausimai, susiję su vandens sauga, sanitarija ir higiena, vyko diskusijos, priimti sprendimai.

Su pasitarimo darbotvarke ir sprendimais galima susipažinti adresu – 
Sixth session of the Meeting of the Parties to the Protocol on Water and Health | UNECE.

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras, vykdantis Vandens ir sveikatos protokolo kontaktinio asmens funkcijas, planuoja pasitarime priimtus sprendimus, kitą aktualią informaciją ir publikacijas pateikti Vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo grupės nariams.

Daugiau informacijos apie pasitarimą ‒ Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Aplinkos sveikatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Natalja Šliachtič, el. paštas [email protected].Skelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
2024 07 12
Skelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
2024 07 12
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
2024 07 11
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
2024 07 09
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
2024 06 27
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
Karščio metu saugokime savo sveikatą
2024 06 26
Karščio metu saugokime savo sveikatą
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
2024 06 25
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
2024 06 25
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
2024 06 21
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai

Atnaujinimo data: 2024-05-23 13:21:47