Lietuvoje plėtojama Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva „QualityRights“

2023 08 23

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintais principais grįstos Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) iniciatyvos „QualityRights“ vienas iš pagrindinių tikslų – gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Patirtys, kai psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose susiduriama su diskriminacija, fiziniu, psichologiniu smurtu, prievarta ar kitais asmens orumą žeminančiais veiksmais, pažeidžia žmogaus teises, skatina net ir esant poreikiui vengti ar nesikreipti pagalbos į šias įstaigas.

Lietuvoje 2010 metais ratifikuota Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – Konvencija) įtvirtina šiuolaikinius žmonių su negalia teisių standartus, kurių mūsų šalis įsipareigoja laikytis. Lietuvoje plėtojama Konvencijoje įtvirtintais principais grįsta PSO iniciatyva „QualityRights“, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra gerinti psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų kokybę taip, kad jos atitiktų žmogaus teisių standartus.

PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Viena iš šios iniciatyvos priemonių – įstaigų vertinimas, kuris yra svarbus siekiant nustatyti esamos sveikatos priežiūros praktikos problemas, planuoti veiksmingus pokyčius taip, kad paslaugos atitiktų žmonių poreikius, skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą, orumą ir teisę į apsisprendimą. Vertinimo metu naudojamas PSO „QualityRights“ priemonių rinkinys yra praktinės gairės, kaip žmogaus teisės ir kokybės standartai turėtų būti gerbiami, saugomi ir įgyvendinami stacionarias ir ambulatorines psichikos sveikatos ir socialinės globos paslaugas teikiančiose  įstaigose, siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Pagal PSO „QualityRights“ metodiką žmogaus teisių užtikrinimas ir paslaugų kokybė vertinama atsižvelgiant į šias penkias temas, kurios atspindi Konvencijos straipsniuose apibrėžtas žmogaus teises:
1. Gyvenimo sąlygos (28 Konvencijos straipsnis)
2. Fizinė ir psichikos sveikata (25 Konvencijos straipsnis)
3. Veiksnumas ir asmens laisvė (12, 14 Konvencijos straipsniai)
4. Laisvė nuo kankinimų ir smurto (15, 16 Konvencijos straipsniai)
5. Savarankiškas gyvenimas (19 Konvencijos straipsnis)

LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ATLIEKAMI PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Iki 2023 metų jau trijose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, buvo atlikti vertinimai ir imtasi veiksmų paslaugoms gerinti. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateiktos visoms suinteresuotoms šalims (vertintoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų steigėjams), inicijuotos tęstinės konsultacijos, kurios prisideda prie vertinimo metu gautų rekomendacijų sklandaus įgyvendinimo. Įvertintas įstaigas konsultavę žmogaus teisių ekspertai teigia, kad įstaigose pastebima pažanga ir paslaugų kokybės tobulinimas.

Norime pasidžiaugti, kad šiais metais, plėtojant PSO iniciatyvą „QualityRights“, buvo atlikti dviejų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimai taikant PSO „QualityRights“ priemonių rinkinį. Remiantis vertinimo išvadomis rengiamos ataskaitos, kuriose pateiktos rekomendacijos bus naudingos vertintoms įstaigoms, siekiant gerinti esamų paslaugų kokybę ir atitiktį šiuolaikiniams žmogaus teisių standartams.

PSO „QualityRights“ vertinimai yra aktualūs ne vien įstaigoms, siekiančioms gerinti paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad jos atitiktų šiuolaikinius žmogaus teisių standartus, jie kartu prisideda ir prie to, kad būsima politika, planavimas ir teisės aktų leidybos reforma skatintų ir gerbtų žmogaus teises. Vertinimų metu kartu su rekomendacijomis įstaigoms pateikiamos ir rekomendacijos sisteminiu lygmeniu, kurios yra svarbios siekiant platesnio masto pokyčių. Užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi kuriama aplinka, skatinanti kreiptis pagalbos, kai jos išties reikia, o kiekvienas žmogus jaučiasi visaverčiu visuomenės nariu.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ – E. MOKYMŲ PLATFORMOJE

Norinčius plačiau susipažinti su žmogaus teisių bei PSO iniciatyvos „QualityRights“ tema, kviečiame prisijungti prie e. mokymų platformos, kuri suteiks galimybę įvairiapusiškai praplėsti šios srities žinias. Šiuo metu platforma prieinama tik anglų kalba, bet planuojama ateityje ją išversti ir pritaikyti mokymuisi lietuvių kalba. Platformą galima pasiekti paspaudus šią nuorodą https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-trainingSkelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
2024 07 12
Skelbiama projekto ,,Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas‘‘ modelių aprašų bandomojo diegimo vykdytojų atranka
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
2024 07 12
Pristatome Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro patirtį teikiant paslaugas asmenims, kurių artimieji nusižudė
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
2024 07 11
Perspėjimas apie kaitrą ir atmintinė karščiui jautriems žmonėms
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
2024 07 09
Stiprinamas sveikatos sektoriaus pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir krizėms
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
2024 06 27
Pristatome atnaujintą mokslo žurnalą „Visuomenės sveikata“
Karščio metu saugokime savo sveikatą
2024 06 26
Karščio metu saugokime savo sveikatą
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
2024 06 25
Pirmojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
2024 06 25
Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyrams
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
2024 06 21
Parengta 2023 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita savižudybių ir mėginimų nusižudyti tematika
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai

Atnaujinimo data: 2023-08-31 12:35:08