Lietuvoje plėtojama Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva „QualityRights“

2023 08 23

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintais principais grįstos Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) iniciatyvos „QualityRights“ vienas iš pagrindinių tikslų – gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Patirtys, kai psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose susiduriama su diskriminacija, fiziniu, psichologiniu smurtu, prievarta ar kitais asmens orumą žeminančiais veiksmais, pažeidžia žmogaus teises, skatina net ir esant poreikiui vengti ar nesikreipti pagalbos į šias įstaigas.

Lietuvoje 2010 metais ratifikuota Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – Konvencija) įtvirtina šiuolaikinius žmonių su negalia teisių standartus, kurių mūsų šalis įsipareigoja laikytis. Lietuvoje plėtojama Konvencijoje įtvirtintais principais grįsta PSO iniciatyva „QualityRights“, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra gerinti psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų kokybę taip, kad jos atitiktų žmogaus teisių standartus.

PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Viena iš šios iniciatyvos priemonių – įstaigų vertinimas, kuris yra svarbus siekiant nustatyti esamos sveikatos priežiūros praktikos problemas, planuoti veiksmingus pokyčius taip, kad paslaugos atitiktų žmonių poreikius, skatintų paslaugų gavėjų savarankiškumą, orumą ir teisę į apsisprendimą. Vertinimo metu naudojamas PSO „QualityRights“ priemonių rinkinys yra praktinės gairės, kaip žmogaus teisės ir kokybės standartai turėtų būti gerbiami, saugomi ir įgyvendinami stacionarias ir ambulatorines psichikos sveikatos ir socialinės globos paslaugas teikiančiose  įstaigose, siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugas. Pagal PSO „QualityRights“ metodiką žmogaus teisių užtikrinimas ir paslaugų kokybė vertinama atsižvelgiant į šias penkias temas, kurios atspindi Konvencijos straipsniuose apibrėžtas žmogaus teises:
1. Gyvenimo sąlygos (28 Konvencijos straipsnis)
2. Fizinė ir psichikos sveikata (25 Konvencijos straipsnis)
3. Veiksnumas ir asmens laisvė (12, 14 Konvencijos straipsniai)
4. Laisvė nuo kankinimų ir smurto (15, 16 Konvencijos straipsniai)
5. Savarankiškas gyvenimas (19 Konvencijos straipsnis)

LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE ATLIEKAMI PSO „QUALITYRIGHTS“ VERTINIMAI

Iki 2023 metų jau trijose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, buvo atlikti vertinimai ir imtasi veiksmų paslaugoms gerinti. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateiktos visoms suinteresuotoms šalims (vertintoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir jų steigėjams), inicijuotos tęstinės konsultacijos, kurios prisideda prie vertinimo metu gautų rekomendacijų sklandaus įgyvendinimo. Įvertintas įstaigas konsultavę žmogaus teisių ekspertai teigia, kad įstaigose pastebima pažanga ir paslaugų kokybės tobulinimas.

Norime pasidžiaugti, kad šiais metais, plėtojant PSO iniciatyvą „QualityRights“, buvo atlikti dviejų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimai taikant PSO „QualityRights“ priemonių rinkinį. Remiantis vertinimo išvadomis rengiamos ataskaitos, kuriose pateiktos rekomendacijos bus naudingos vertintoms įstaigoms, siekiant gerinti esamų paslaugų kokybę ir atitiktį šiuolaikiniams žmogaus teisių standartams.

PSO „QualityRights“ vertinimai yra aktualūs ne vien įstaigoms, siekiančioms gerinti paslaugų kokybę ir užtikrinti, kad jos atitiktų šiuolaikinius žmogaus teisių standartus, jie kartu prisideda ir prie to, kad būsima politika, planavimas ir teisės aktų leidybos reforma skatintų ir gerbtų žmogaus teises. Vertinimų metu kartu su rekomendacijomis įstaigoms pateikiamos ir rekomendacijos sisteminiu lygmeniu, kurios yra svarbios siekiant platesnio masto pokyčių. Užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi kuriama aplinka, skatinanti kreiptis pagalbos, kai jos išties reikia, o kiekvienas žmogus jaučiasi visaverčiu visuomenės nariu.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ – E. MOKYMŲ PLATFORMOJE

Norinčius plačiau susipažinti su žmogaus teisių bei PSO iniciatyvos „QualityRights“ tema, kviečiame prisijungti prie e. mokymų platformos, kuri suteiks galimybę įvairiapusiškai praplėsti šios srities žinias. Šiuo metu platforma prieinama tik anglų kalba, bet planuojama ateityje ją išversti ir pritaikyti mokymuisi lietuvių kalba. Platformą galima pasiekti paspaudus šią nuorodą https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-trainingRūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
2024 04 15
Rūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
2024 04 15
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
2024 04 15
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
2024 04 12
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
2024 04 10
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
2024 04 03
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
Infografike – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
2024 04 03
Infografike – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
2024 03 29
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
2024 03 29
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita
2024 03 28
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita
Skelbiama mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 2023 m. veiklos ataskaita
2024 03 28
Skelbiama mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 2023 m. veiklos ataskaita
Prasideda dviračių sezonas!
2024 03 27
Prasideda dviračių sezonas!
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
2024 03 26
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidybos teisės perduotos Vilniaus universitetui
2024 03 25
Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ leidybos teisės perduotos Vilniaus universitetui
Suomijoje pristatyta Lietuvos patirtis valdant psichosocialinę riziką darbe
2024 03 22
Suomijoje pristatyta Lietuvos patirtis valdant psichosocialinę riziką darbe
Parengta 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų ligotumo dažniausiomis lėtinėmis ligomis analizė
2024 03 21
Parengta 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų ligotumo dažniausiomis lėtinėmis ligomis analizė
2024 metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Vanduo ir taika“
2024 03 20
2024 metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Vanduo ir taika“
Kovo 28 ir 29 dienomis vyks hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo seminarai
2024 03 15
Kovo 28 ir 29 dienomis vyks hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo seminarai
Krizinių įvykių skambučių centras teikia psichologinę pagalbą ir dėl savižudybės grėsmės
2024 03 14
Krizinių įvykių skambučių centras teikia psichologinę pagalbą ir dėl savižudybės grėsmės
Socialinio recepto iniciatyvos metinė ataskaita: pasiekimai ir įžvalgos
2024 03 12
Socialinio recepto iniciatyvos metinė ataskaita: pasiekimai ir įžvalgos
Saulėtos Kovo 11-osios!
2024 03 08
Saulėtos Kovo 11-osios!

Atnaujinimo data: 2023-08-31 12:35:08