PSO kviečia rugsėjo 17-ąją paminėti Pasaulinę pacientų saugos dieną

2022 09 15

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iniciatyva nuo 2019 m. pradėta minėti Pasaulinė pacientų saugos diena siekiant atkreipti dėmesį į pacientų saugą. Šiemet šios dienos, minimos jau ketvirtą kartą, tema – vaistų sauga, šūkis – „Vaistai be žalos“. Ta proga PSO organizuoja nuotolinių seminarų apie vaistų saugą ciklą.

Nesaugi vaistų praktika ir gydymo klaidos – pagrindinė išvengiamos žalos sveikatos priežiūros srityje priežastis pasaulyje. Vaistų vartojimo klaidos atsiranda dėl silpnų vaistų administravimo sistemų ir žmogiškųjų veiksnių (tokių kaip nuovargis, prastos darbo aplinkos sąlygos, personalo trūkumas). Jos gali sukelti pacientui sveikatos sutrikimų, negalią ir net mirtį. Besitęsianti COVID-19 pandemija gerokai padidino gydymo vaistais klaidų skaičių ir su jais susijusios žalos riziką.

Pasaulinės kampanijos pacientų saugos iššūkio „Vaistai be žalos“ tikslai yra šie:

  • gerinti pasaulio informuotumą apie didelę su vaistais susijusios žalos naštą, atsirandančią dėl gydymo klaidų ir nesaugios medicinos praktikos, ir skatinti skubius veiksmus siekiant pagerinti vaistų saugą;
  • įtraukti pagrindines suinteresuotąsias šalis ir partnerius siekiant užkirsti kelią gydymo klaidoms ir sumažinti su vaistais susijusią žalą;
  • įgalinti pacientus ir šeimas aktyviai įsitraukti į saugų vaistų vartojimą;
  • išplėsti PSO pasaulinio pacientų saugos iššūkio „Vaistai be žalos“ įgyvendinimą.

Svarbus pacientų saugos prioritetas – identifikuoti ir mažinti nepageidaujamų įvykių (NĮ), kurie apima ir su vaistinių preparatų vartojimu susijusius įvykius, skaičių asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Lietuvoje NĮ stebėsena pagal bendrą NĮ sąrašą ir vienodą metodiką, kurioje privalo dalyvauti visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdoma nuo 2019 metų. Kasmet užregistruojamų NĮ skaičius nežymiai didėja – kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigos praneša vidutiniškai apie 3 000 NĮ. Daugiausia NĮ užregistruoja ligoninės (apie 90 proc.), didžioji dalis (daugiau kaip 50 proc.) užregistruojamų NĮ yra susiję su pacientų priežiūra (pragulos ir pacientų griuvimai). NĮ, susiję su vaistinių preparatų naudojimu, sudaro nedidelę dalį – apie 3 proc.

Nuo 2021 metų Lietuvoje NĮ stebėsena kompiuterizuota. Higienos instituto tvarkomos Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio naudotojų skaičius šiuo metu siekia 325 (asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios NĮ duomenis).

Plačiau apie Pasaulinės pacientų saugos dienos iniciatyvą PSO interneto svetainėje – World Patient Safety Day 2022 (who.int).
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. + 370 5 262 54 79 arba el. p. [email protected].


Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
2024 06 04
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
2024 06 03
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
Per karštį saugokime savo sveikatą
2024 05 28
Per karštį saugokime savo sveikatą
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
2024 05 28
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
2024 05 28
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
2024 05 27
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
2024 05 23
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
2024 05 22
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai
2024 05 21
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai

Atnaujinimo data: 2023-09-10 13:16:12