Skelbiame 2023 m. bazinių savižudybių prevencijos mokymų suvestinę ataskaitą

2024 04 25

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (biurai), vykdydami visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, organizuoja nemokamus bazinius savižudybių prevencijos mokymus. Tai mokymai, kuriuose savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. 

Prieš prasidedant baziniams mokymams ir jiems pasibaigus, instruktorių komanda atlieka grupės narių žinių įvertinimą pasitelkiant Bazinių savižudybių prevencijos mokymų žinių ir įgūdžių įvertinimo klausimyną. Siekiant užtikrinti ilgalaikį bazinių mokymų efektyvumo vertinimą, praėjus trims mėnesiams po mokymų, instruktorių komanda grupės nariams pateikia klausimyną pakartotinai elektroniniu formatu. 

Mokymų dalyviai

Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, gavęs biurų duomenis, parengia metinę Bazinių savižudybių prevencijos mokymų vertinimo suvestinę ataskaitą. 2023 metais 49 biurų 60-yje savivaldybių organizuotuose ir vykdytuose baziniuose mokymuose visoje Lietuvoje dalyvavo 4 245 dalyviai (2022 m. – 2 827 dalyviai). Į pateiktas vertinimo anketas atsakė 3 853 dalyviai, t. y. 90,77 proc. visų mokymo dalyvių (2022 m. – 2 299 dalyviai (81,32 proc.).

Gautų žinių įvertinimas

2023 m. vidutinis bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatas prieš mokymus 55,2 proc., tačiau duomenų apie bendrą bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatų pokyčius po 3 mėnesių 2023 m. nepateikė 22 biurai. Pagrindinė rodiklių po 3 mėnesių nepateikimo priežastis – gauta mažiau negu 50 proc. grupės narių atsakymų, todėl dalyje biurų pakartotinė apklausa laikoma neįvykusia ir apklausos rezultatai neanalizuojami. Analizuojant duomenis biurų, kuriuose apklausos laikomos įvykusios, matoma, jog vidutinis bazinių mokymų žinių įvertinimo rezultatas prieš mokymus 55,6 proc., po mokymų 65,5 proc.

Instruktorių pastebėjimai apie įvykusius mokymus

Tarp apibendrintų savižudybių prevencijos instruktorių pastebėjimų apie įvykusius mokymus minima, jog tema aktuali, aktyviai dalyvauta diskusijose, mokymai pritaikomi praktiškai, dalyviai klausė patarimų, seminaras įkvėpė daugiau pasitikėti savimi, nors apie tai kalbėti nejauku ir nedrąsu. Išklausę mokymus dalyviai gebės atpažinti savižudybės rizikos ženklus, žinos, kaip sureaguoti juos pastebėjus, kaip padėti žmogui krizinėje situacijoje ir suteikti pirmosios pagalbos intervenciją, bei prisidės prie saugios visuomenės kūrimo. 

Baziniai mokymai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl Savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos čiaPristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
2024 06 04
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
2024 06 03
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
Per karštį saugokime savo sveikatą
2024 05 28
Per karštį saugokime savo sveikatą
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
2024 05 28
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
2024 05 28
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
2024 05 27
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
2024 05 23
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
2024 05 22
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai
2024 05 21
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai

Atnaujinimo data: 2024-04-25 15:48:52