Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę

2024 04 11

Higienos institutas kiekvienais metais rengia Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitų (statistinės ataskaitos formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę. Visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ iki kiekvienų metų sausio 15 d. Higienos institutui pateikia įstaigų metines sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitas (forma Nr. 41-1-sveikata) (toliau – Ataskaita),  įvesdamos duomenis į Higienos instituto interneto svetainėje įdiegtą Elektroninę sveikatos ugdymo ir mokymo duomenų teikimo ir apskaitos sistemą (toliau – Sistema).

Sistemoje iš viso registruotos 322 asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, įmonės ir organizacijos, vykdančios ar vykdžiusios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklas (toliau – Įstaigos). 2023 m. Ataskaitų duomenis pateikė 95 Įstaigos, iš kurių 49 savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (duomenis pateikė 100 proc. savivaldybių visuomenės sveikatos biurų); 2 specializuoti visuomenės sveikatos priežiūros centrai (duomenis pateikė 50 proc. Sistemoje užregistruotų Įstaigų); 8 stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (duomenis pateikė 24,62 proc. Sistemoje užregistruotų Įstaigų); 21 sveikatos priežiūros įstaiga, priskirta kitų įstaigų grupei – greitosios medicinos pagalbos stotys, įmonių sveikatos priežiūros padaliniai, individualios įmonės, teikiančios odontologijos, skiepų ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas (duomenis pateikė 20,80 proc. Sistemoje užregistruotų Įstaigų); 15 pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (duomenis pateikė 11,50 proc. Sistemoje užregistruotų Įstaigų).

Apibendrinus Įstaigų pateiktus 2023 m. duomenis, didžiausią Įstaigų organizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių dalyvių dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė mokyklinio amžiaus vaikai (50,52 proc.). Palyginti su 2022 m., 2023 m. renginiuose kiek mažiau dalyvavo ikimokyklinio amžiaus vaikų (šio amžiaus renginių dalyvių sumažėjo nuo 22,58 proc. iki 20,89 proc.); beveik nepakito renginiuose dalyvavusių vyresnio amžiaus žmonių dalis (2023 m. – 4,65 proc., 2022 m. – 4,34 proc.).

Kaip ir praėjusiais metais, 2023 m. daugiausia Įstaigų organizuotų renginių, leidinių, televizijos ir radijo laidų vyko psichikos sveikatos (smurto, savižudybių prevencijos, streso kontrolės ir kt.) (19,44 proc.), sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, bendrųjų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos (15,83 proc.) bei sveikos mitybos ir nutukimo prevencijos (10,36 proc.) temomis.

Palyginti su praėjusiais metais, 2023 m. padaugėjo Įstaigų parengtų arba išplatintų kitų parengtų leidinių (lankstinukų, atmintinių, brošiūrų, knygų ir kt.) (2022 m. – 6 580,  2023 m. – 8 655) bei elektroninių leidinių (2022 m. – 43 410, 2023 m. – 50 405) skaičius.

Nuo 2020 m. stebimas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų organizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičiaus ir juose dalyvavusių asmenų, tenkančių 1 000 gyventojui, skaičiaus didėjimas (2020 m. vyko 114 227, arba 38 renginiai 1 000 gyventojų; 2023 m. vyko 146 597 renginiai, arba 52 renginiai 1 000 gyventojų).

Metinės Ataskaitų duomenų suvestinės skelbiamos Higienos instituto interneto svetainės skiltyje Sveikatos statistika -> Metinių sveikatos statistikos ataskaitų suvestinės. 

2023 m. ataskaitų duomenų suvestinę galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro Visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytenis Drungilas el. paštu [email protected]                         Pristatome leidinį „Mirties priežastys 2023 (išankstiniai duomenys)“
2024 05 15
Pristatome leidinį „Mirties priežastys 2023 (išankstiniai duomenys)“
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2023 m. (išankstiniai duomenys)“
2024 05 15
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2023 m. (išankstiniai duomenys)“
Minime Judėjimo sveikatos labui dieną
2024 05 10
Minime Judėjimo sveikatos labui dieną
Higienos instituto atstovai dalyvavo Antimikrobinio atsparumo (AMR) konferencijoje
2024 05 09
Higienos instituto atstovai dalyvavo Antimikrobinio atsparumo (AMR) konferencijoje
Parengta Savivaldybių valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 2023 m. konsoliduota ataskaita
2024 04 30
Parengta Savivaldybių valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų bazinių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 2023 m. konsoliduota ataskaita
Higienos instituto atstovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių geriamojo vandens kokybės rizikos vertinimo pasitarime
2024 04 29
Higienos instituto atstovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių geriamojo vandens kokybės rizikos vertinimo pasitarime
Skelbiame 2023 m. bazinių savižudybių prevencijos mokymų suvestinę ataskaitą
2024 04 25
Skelbiame 2023 m. bazinių savižudybių prevencijos mokymų suvestinę ataskaitą
Laiku patikrinta sveikata – rami galva prieš atostogas
2024 04 24
Laiku patikrinta sveikata – rami galva prieš atostogas
Supažindiname su 2023 m. operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose duomenų ataskaita
2024 04 23
Supažindiname su 2023 m. operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose duomenų ataskaita
Rūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
2024 04 18
Rūpinamės tais, kurie kasdien rūpinasi kitais!
Skelbiame 2023 m. hospitalinių infekcijų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose duomenų ataskaitą
2024 04 17
Skelbiame 2023 m. hospitalinių infekcijų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose duomenų ataskaitą
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
2024 04 15
Priimtas sprendimas dėl lėšų skyrimo 2024 m. vykdomai Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvai įgyvendinti
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
2024 04 12
Švedijos STRAMA ekspertai pristatė strategiją, skirtą kovai su antibiotikų atsparumu
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
2024 04 11
Skelbiame sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos ugdymo ir mokymo 2023 m. ataskaitų (formos Nr. 41-1-sveikata) duomenų suvestinę
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
2024 04 10
Pristatyta Lietuvos ugdymo įstaigas lankančių vaikų kasmetinės sveikatos patikros rodiklių apžvalga
Pristatome 2023 m. Clostridioides difficile infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitą
2024 04 10
Pristatome 2023 m. Clostridioides difficile infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitą
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
2024 04 03
Higienos instituto naujovė – teminė švieslentė
Atmintinėje – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
2024 04 03
Atmintinėje – patarimai, kaip apsisaugoti nuo neigiamo žiedadulkių poveikio
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
2024 03 29
Seminare aptartos tarpsektorinio antimikrobinio atsparumo valdymo mechanizmo plėtojimo aktualijos
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
2024 03 29
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita
2024 03 28
Parengta Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, efektyvumo vertinimo 2023 m. suvestinė ataskaita

Atnaujinimo data: 2024-04-30 14:18:03