Skelbiami nepageidaujamų įvykių stebėsenos 2022 m. I pusmečio rezultatai

2022 08 29

Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) pirmąjį šių metų pusmetį užregistruoti 1329 nepageidaujami įvykiai (NĮ). Kaip ir pernai tuo pačiu metu, daugiausia NĮ užregistruota ligoninėse – 1215. Ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ užfiksuoti 35 NĮ, kitose ASPĮ – 44, socialinės globos namuose – 21. Apie įvykusius NĮ pranešė 63 ASPĮ (palyginti su 2021 m. pirmuoju pusmečiu, daugiau nei pusantro karto – 36 (iš jų – 34 ligoninės).

NĮ grupių struktūra nepakito: ir toliau vyrauja susiję su pacientų priežiūra NĮ – 55,1 proc. (pragulos – 371 NĮ ir pacientų griuvimai – 302 NĮ) bei kiti NĮ – 19,2 proc.

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulyje šiuo metu yra 324 naudotojai (68 ligoninės, 171 ambulatorines paslaugas teikiančios ASPĮ, 78 globos namai ir 7 kitos įstaigos), tai yra šiek tiek daugiau nei praeitais metais (316 naudotojų). Vis dėlto naujų ASPĮ (ypač ambulatorinių) įsijungimo į stebėseną tempai išlieka gerokai per lėti.

NĮ stebėsena pagal vienodą NĮ sąrašą ir metodiką vykdoma nuo 2019 m. Užregistruojamų NĮ skaičius kiekvienais metais nežymiai didėja – kasmet vidutiniškai apie 3000 NĮ. Panašu, kad ir 2022 metais NĮ stebėsenos srityje reikšmingo šuolio nebus, nors NĮ skaičiaus didėjimo tendencijos stebimos.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis ASPĮ NĮ duomenis vis dar renka popierinėse formose ir į informacinę sistemą juos suveda tik metų gale, todėl tikroji 2022 metų I pusmečio stebėsenos rezultatų situacija bus žinoma tik kitų metų pradžioje. Tikimasi, kad bendras NĮ skaičius bus didesnis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu V-1314 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašas (toliau – Aprašas), kuris įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. Remiantis NĮ stebėsenos patirtimi, pakoreguotas Nepageidaujamų įvykių sąrašas (Aprašo 1 priedas), pacientui sukeltos žalos ir NĮ priežasčių klasifikatoriai papildyti naujomis reikšmėmis, taip pat atsisakyta Aprašo 3 priedo „Nepageidaujamų įvykių suvestinės forma“, nes nuo 2021 m sausio 1 d. ataskaitos ir suvestinės generuojamos automatiškai Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. 

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel.  + 370 5 262 54 79 arba el. p. [email protected].Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
2024 06 04
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
2024 06 03
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
Per karštį saugokime savo sveikatą
2024 05 28
Per karštį saugokime savo sveikatą
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
2024 05 28
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
2024 05 28
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
2024 05 27
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
2024 05 23
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
2024 05 22
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai
2024 05 21
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai

Atnaujinimo data: 2023-09-10 13:19:13