Pakaitinis palaikomasis gydymas

Pakaitinis palaikomasis gydymas – asmenų, sergančių priklausomybe nuo opioidų, tęstinis gydymas, skiriant santykinai stabilias opioidinių vaistinių preparatų dozes, siekiant maksimaliai normalizuoti paciento somatinę ir psichikos būseną, skatinti pozityvius elgesio ir socialinės adaptacijos pokyčius.

Pakaitinio palaikomojo gydymo paslaugas teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią psichikos sveikatos priežiūros licenciją.

Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio palaikomojo gydymo skyrimo tikslai:

  • sumažinti ligos atkryčio riziką,
  • pagerinti sergančiųjų priklausomybe nuo opioidų somatinę ir psichinę būklę,
  • gerinti jų socialinę adaptaciją ir integraciją į visuomenę,
  • geriau organizuoti ŽIV, hepatitų B ir C bei kitų infekcinių ligų prevenciją tarp narkotikus vartojančių asmenų,
  • efektyviau gydyti gretutinius susirgimus,
  • efektyviau gydyti narkotikų švirkštimosi arba padėti jų išvengti,
  • sudaryti sąlygas geresnei prenatalinei ir postnatalinei narkotikus vartojančių nėščių moterų priežiūrai ir kt.

Pakaitinį gydymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir pakaitinių opioidinio vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3587).


Atnaujinimo data: 2024-01-25, 12:48:58