Leidiniai

Psichikos sveikata

Vadovas vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams, kurių tėvai turi psichikos sveikatos problemų, „Kas atsitiko mano tėvams?“

Lankstinukas. Vaikų psichikos sveikata

Lankstinukas. Psichikos sveikatos sutrikimai ir savižudybės: nuostatos ir faktai

Lankstinukas. Visuomenės psichikos sveikatą stiprinančios efektyvios prevencinės priemonės

Lankstinukas. Psichikos sveikatos darbe išsaugojimas ir stiprinimas

Lankstinukas. Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Depresija – pažinti ir suvaldyti

Vaikų ir paauglių psichikos sveikata ir sutrikimai: patarimai tėvams

Psichikos sveikatos priežiūros priežiūros paslaugos vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos

Psichikos sveikatos slaugos metodinės rekomendacijos

Pamokos ,,Stresas“ gairės

Negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatą mažinimas darbo vietoje

Psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizavimas ir jo mažinimas

Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Patyčių žala

Vaikų emocinės gerovės stiprinimo tarpinstitucinio mechanizmo rekomendacijos

Efektyvios priemonės visuomenės psichikos sveikatai stiprinti

Visuomenės informavimo priemonių specialistams apie konfidencialumą ir medicinos etiką psichikos sveikatos srityje. Rekomendacija žiniasklaidos atstovams

Darbuotojų psichikos sveikata – kliūtis ar iššūkis?

Psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Alkoholis ir psichotropinės medžiagos
Įvairi informacija visuomenei psichikos sveikatos stiprinimo klausimais

Jaunas žmogus ir energetiniai gėrimai

Lankstinukas. Energetiniai gėrimai

Atmintinė tėvams. Kai kompiuteris tampa geriausiu draugu

Patarimai tėvams. Ką privalo žinoti tėvai, pirkdami žaislus vaikams?

Sveikatos receptas

Plakatas. Virtuali šeima

Smurto prieš vaikus diagnostinės metodinės rekomendacijos

Atmintinė pacientui vartojančiam benzodiazepinus bei panašius į juos migdomuosius vaistus

Lankstinukas. Gero miego rekomendacijos

Lankstinukas. Vaikai ir virtualus gyvenimas

Knygelė vaikams. ,,Mano herojus – tai tu". Kai vaikai gali prisidėti prie kovos su COVID-19?

Rekomendacijos kaip palaikyti personalo gerą savijautą bei motyvaciją esant paskelbtai COVID-19 viruso pandemijai

Rizika darbuotojų sveikatai ir saugai sveikatos priežiūros sektoriuje. Prevencijos ir gerosios patirties vadovas

Lankstinukas. Informacija paaugliams. ,,Ką tu žinai apie azartinius lošimus?"

Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje

Žiniasklaidos įtaka vaikų psichikos sveikatai ir prevencijos priemonės

Efektyvios priemonės visuomenės psichikos sveikatai stiprinti

Vaikų emocinės gerovės stiprinimo tarpinstitucinės rekomendacijos

Psichikos sveikatos stiprinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Darbuotojų psichikos sveikata - kliūtis ar iššūkis?

Informacija apie konfidencialumą ir medicinos etiką psichikos sveikatos srityje

Patyčių žala

Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje

Psichikos sveikatos stiprinimas vyresniame amžiuje

Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos

Psichikos sveikatos sutrikimų stigmatizavimas ir jo mažinimas

Negatyvių nuostatų apie psichikos sveikatą mažinimas darbo vietoje


Atnaujinimo data: 2024-04-23, 16:15:33