Higienos instituto atstovai dalyvavo Antimikrobinio atsparumo (AMR) konferencijoje

2024 05 20

Gegužės 6–8 d. Briuselyje (Belgija) įvyko aukšto lygio Antimikrobinio atsparumo (AMR) konferencija. Renginyje dalyvavo Higienos instituto atstovės: R. Valintėlienė, A. Jurkevičienė ir A. Šalnaitė, taip pat dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos delegacija.

Šiuo metu Belgijai pirmininkaujant Europos Sąjungos Taryboje, konferenciją surengė Federalinė visuomenės sveikatos, maisto grandinės saugos ir aplinkos tarnyba (FPS Health) kartu su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC) ir Belgijos mokslinių tyrimų įstaiga „Sciensano“.

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra viena didžiausių šių laikų grėsmių visuomenės sveikatai, todėl būtina imtis skubių veiksmų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Belgija pirmininkavimo metu sutelkė pastangas kovai su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, taikydama tarpsektorinio bendradarbiavimo iniciatyvas ir vadovaudamasi „Vienos sveikatos“ principu, apimančiu žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikatą.

Pirmąją dieną ECDC hospitalinių infekcijų tinklo (HAI-Net) susitikime aptarti 2022–2023 m. vykusio Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo tyrimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse (HAI-PPS) rezultatai – hospitalinių infekcijų paplitimas, antimikrobinių medžiagų vartojimas ir infekcijų prevencijos bei kontrolės rodikliai. Taip pat aptartos kitos ECDC koordinuojamos infekcijų stebėsenos ir prevencijos iniciatyvos: infekcijų stebėsena ilgalaikės globos įstaigose ir elektroninių duomenų panaudojimas hospitalinių infekcijų stebėsenai. Gerąja praktika pasidalijo Vengrijos atstovai.

Antrąją dieną „Sciensano“ organizuotoje konferencijoje nagrinėti hospitalinių infekcijų ir AMR prevencijos principai, atsižvelgiant į „vienos sveikatos“ perspektyvą. Diskusijose daug dėmesio skirta antimikrobinių medžiagų vartojimo ir atsparumo analizei, aplinkos antimikrobinio atsparumo stebėsenai, antimikrobinių medžiagų valdymui ir infekcijų prevencijos bei kontrolės priemonėms, hospitalinių infekcijų stebėsenos sistemų skaitmenizavimui.

Trečiąją dieną įvyko aukšto lygio susitikimas antimikrobinio atsparumo valdymo tema, skirtas politikos formuotojams. AMR situacija įvardinta kaip ypatingai svarbi, lemianti Europos Sąjungos (ES) gyventojų  sveikatą. Daugiausia dėmesio skirta neseniai priimtai Tarybos rekomendacijai dėl ES antimikrobinio atsparumo tikslų ir naujų antibiotikų kūrimo, iniciatyvoms, kuriomis siekiama sustiprinti ES atsaką į AMR. Diskutuota apie ES kovos su antimikrobiniu atsparumu tikslų įgyvendinimą, strategijas, kuriomis siekiama sumažinti nereikalingų antibiotikų išrašymą, iniciatyvas, skatinančias mokslinius tyrimus ir naujų antimikrobinių medžiagų kūrimą bei galimybes naudotis esamais antibiotikais. Paskutinėje diskusijoje, kurioje dalyvavo ES agentūrų, tarptautinių organizacijų vadovai, ES šalių sveikatos politikai, aptarta kritinė naujų antibiotikų kūrimo situacija, siūlant įvairias galimas strategijas, kurios galbūt padėtų išvengti antimikrobinių vaistų trūkumo krizės.

Tris dienas vykę renginiai tapo svarbia platforma politikos formuotojų, sveikatos priežiūros specialistų ir tyrėjų dialogui ir bendradarbiavimui, siekiant spręsti sudėtingus su hospitalinėmis infekcijomis ir AMR susijusius iššūkius, skatinant tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Augustė Šalnaitė tel. + 370 649 51 346 ar el. paštu [email protected].Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
2024 06 20
Pristatyti antimikrobinių vaistų vartojimo valdymo bei infekcijų prevencijos ir valdymo modeliai
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
2024 06 20
Mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgos duomenys – nuo šiol ir duomenų švieslentėje
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
2024 06 18
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras parengė Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo taikymo gaires
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
2024 06 18
Įvyko THE PEP programos partnerystės „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ susitikimas
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
2024 06 17
Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
2024 06 14
Kraujo donorų registro duomenys apie kraujo donacijas bus matomi naujoje švieslentėje
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
2024 06 13
Psichologinė pagalba savižudybės krizėje esantiems asmenims
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
2024 06 07
Parengta visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai 2023–2024 m. ataskaita
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
2024 06 06
Konferencija hospitalinių infekcijų tematika subūrė Lietuvos ir užsienio ekspertus
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
2024 06 05
Kviečiame į nuotolinį susitikimą „Vaikams ir jaunimui draugiškas judumas“ (anglų kalba)
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
2024 06 05
Birželio 7-oji – Pasaulinė maisto saugos diena
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
2024 06 05
Klaipėdos ir Vilniaus miestuose įvyko „Relaksacijos mokymai – naujas standartas praktikoje“ renginiai
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
2024 06 04
Prisijunk ir bėk su visais kartu!
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
2024 06 03
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras testuos dirbtinio intelekto įrankį, skirtą savižudybių prevencijai
Per karštį saugokime savo sveikatą
2024 05 28
Per karštį saugokime savo sveikatą
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
2024 05 28
Higienos institutui įteiktas duomenų ambasadoriaus apdovanojimas
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
2024 05 28
Kviečiame į konferenciją „Hospitalinių infekcijų prevencija ir valdymas“
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
2024 05 27
Paskelbta 2022–2023 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
2024 05 23
Kursuose visuomenės sveikatos specialistams – apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
2024 05 22
Skelbiame suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai
2024 05 21
Birštone įvyko Higienos instituto organizuoti drive-AMS projekto mokymai

Atnaujinimo data: 2024-05-21 16:05:14