Įvykdyti vertinimai

Eil.
nr.
Vertinimo pavadinimas Vertinimo projekto santrauka Vertinimo ataskaitos santrauka
20.

Įsitraukimą į atrankinės vėžio patikros programas didinančių intervencijų veiksmingumas (2023)

aprašymas ataskaita
19. Pragulų prevencijai taikomų intervencijų veiksmingumas (2023) aprašymas ataskaita
18.  Druskos vartojimą mažinančių intervencijų veiksmingumas (2022) aprašymas  ataskaita
17.  Amoniako koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių pagrindimas (2022) aprašymas

ataskaita
(visa ataskaita)

16.  Trumpųjų intervencijų, skirtų rūkantiems asmenims, ir rūkymo metimo pagalbos paslaugų veiksmingumas (2021) aprašymas ataskaita
15. Vaisių ir daržovių suvartojimo tarp suaugusiųjų ir vaikų didinimui taikomų intervencijų veiksmingumas (2021) aprašymas ataskaita
14. Konsultavimo dėl priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio, narkotinių medžiagų) paslaugų veiksmingumo ir organizacinių aspektų vertinimas (2020) aprašymas ataskaita
13. Informacinių ir ryšio priemonių, skirtų savigalbai valdant psichikos ir elgesio sutrikimus, veiksmingumas (2019–2020) aprašymas ataskaita
12. Gripo vakcinacijos apimčių didinimui taikomų intervencijų veiksmingumas (2019)  aprašymas ataskaita
11. Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje (2019) aprašymas ataskaita
10. Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo efektyvumas ir taikymas Europos šalyse (2018) aprašymas  ataskaita
9. Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas (2018)  aprašymas ataskaita
8. Gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, poveikio sveikatai ir jo vartojimo mažinimo priemonių apžvalga (2017) aprašymas ataskaita
7. Valymas ir dezinfekcija garais sveikatos priežiūros įstaigose (2017) aprašymas ataskaita
6. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas (2016–2017) aprašymas ataskaita
5. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais reguliavimas – Europos šalių praktika (2017) aprašymas ataskaita
4. Suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, taikant savikontrolės priemones, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas (2016) aprašymas ataskaita
3. Elektroninės cigaretės: poveikis sveikatai ir teisinis reglamentavimas Europoje (2016–2017) aprašymas ataskaita
2. Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas (2015–2016) aprašymas ataskaita
1. Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje (2013–2014)  aprašymas ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-11-27, 16:14:02